Onze handleiding Emigreren

Bestel onze digitale handleiding ‘Emigreren naar Noorwegen’

24
.95
19
.95

Onze meest actuele digitale handleiding kun je aanschaffen door overmaking van Euro 19,95 naar bankrekening NL41INGB0003259452 t.n.v. A P Bakker e/o J van der Meer onder vermelding van je emailadres en naam/namen.

Na ontvangst van het geld op onze rekening sturen wij onze handleiding direct naar het opgegeven emailadres. Alvast veel leesplezier straks.